Sạc

Sạc (Adapter) laptop ACER, ASUS, APPLE, DELL, HP, TOSHIBA, SONY, SAMSUNG, LENOVO,..


Tìm kiếm theo


Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu dẹp)

Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu dẹp)

Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu dẹp)..

245.000 đ

Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu nhỏ)

Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu nhỏ)

Sạc ACER 12V - 1.5A (đầu nhỏ)..

245.000 đ

Sạc ACER 19V - 1.58A

Sạc ACER 19V - 1.58A

Sạc ACER 19V - 1.58A..

170.000 đ

Sạc ACER 19V - 2.15A

Sạc ACER 19V - 2.15A

Sạc ACER 19V - 2.15A..

200.000 đ

Sạc ACER 19V - 3.42A

Sạc ACER 19V - 3.42A

Sạc ACER 19V - 3.42A..

140.000 đ

Sạc ACER 19V - 3.42A (đầu nhỏ) ultrabook

Sạc ACER 19V - 3.42A (đầu nhỏ) ultrabook

Sạc ACER 19V - 3.42A (đầu nhỏ) ultrabook..

200.000 đ

Sạc ACER 19V - 4.74A

Sạc ACER 19V - 4.74A

Sạc ACER 19V - 4.74A..

170.000 đ

Sạc ACER 19V - 7.1A

Sạc ACER 19V - 7.1A

Sạc ACER 19V - 7.1A..

550.000 đ

Sạc APPLE 110W MAC MINI (18.5V-6A)

Sạc APPLE 110W MAC MINI (18.5V-6A)

Sạc APPLE 110W MAC MINI (18.5V-6A)..

800.000 đ

Sạc APPLE 29W (14.5V-2.0A) USB-C

Sạc APPLE 29W (14.5V-2.0A) USB-C

Sạc APPLE 29W (14.5V-2.0A) USB-C..

940.000 đ

Sạc APPLE 45W (14.5V-3.1A)

Sạc APPLE 45W (14.5V-3.1A)

Sạc APPLE 45W (14.5V-3.1A)..

440.000 đ

Sạc APPLE 45W (14.85v-3.05A) MagSafe 2

Sạc APPLE 45W (14.85v-3.05A) MagSafe 2

Sạc APPLE 45W (14.85v-3.05A) MagSafe 2..

440.000 đ

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A)

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A)

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A)..

440.000 đ

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A) MagSafe 2

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A) MagSafe 2

Sạc APPLE 60W (16.5V-3.65A) MagSafe 2..

500.000 đ

Sạc APPLE 85W (18.5V- 4.6A)

Sạc APPLE 85W (18.5V- 4.6A)

Sạc APPLE 85W (18.5V- 4.6A)..

470.000 đ

Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 111 (8 Trang)