THẺ NHỚ


 Giá sỉGiá lẻ
Thẻ nhớ TF 2G3940
Thẻ nhớ TF 4G4350
Thẻ nhớ TF 8G4960
Thẻ nhớ TF 8G SanDisk class 480100
Thẻ nhớ TF 16G Toshiba class 10130170
Thẻ nhớ TF 32G Toshiba class 10call250
Thẻ nhớ TF 64G Toshiba class 10call500
USB STRONTIUM 4G6474
USB STRONTIUM 8G7181
USB QUATEST 3 8Gcall150
USB TOSHIBA 4G SIÊU MỎNG7787
USB TOSHIBA 8G SIÊU MỎNG8191
USB TOSHIBA 8G mẫu lớn7080
USB TOSHIBA 16G mẫu lớn120130
USB TOSHIBA 32G mẫu lớn200250
USB KINGSTON 4G6070
USB KINGSTON 8G6575
USB KINGSTON 16G100110
USB KINGSTON 32G165200

Thẻ DV 512 OEM 66k
Thẻ DV 1G OEM 77k
Thẻ DV 2G OEM 82.5k

Thẻ SD C-H (kingston) 2G Kingston 91k
Thẻ SD C-H (kingston) 4G Kingston 100k
Thẻ SD C-H (kingston) 8G Kingston 110k
Thẻ SD C-H (kingston) 16G Kingston 200k
Thẻ SD C-H (kingston) 32G Kingston 400k
Thẻ SD C-H (kingston) 64G Kingston 800k

Thẻ mini 1G OEM 71.5k
Thẻ mini 2G OEM 77k

Thẻ SONY DOU 4G Sony 121k
Thẻ SONY DOU 8G Sony 165k
Thẻ SONY DOU 16G Sony 275k
Thẻ SONY DOU 32G Sony 451k

Thẻ M2 1G OEM 110k
Thẻ M2 2G OEM 121k

Đầu đọc thẻ R539 7.7k
Đầu đọc thẻ kéo 4.51k

Không có sản phẩm trong danh mục này.